Vrouwe van Stavoren Vrouwe van Stavoren
Hotel Restaurant Serre ***

Reserveer online

Legende van de Vrouwe van Stavoren


Copyright © Hotel de Vrouwe van Stavoren

Volgens de sage een rijke koopmansweduwe die in haar overmoed één van haar kapiteins opdracht gaf het kostbaarste ter wereld mee te nemen. Na lang zoeken kwam de kapitein met hele mooie tarwe thuis, dit tot grote woede van de rijke weduwe. In haar gramschap liet ze alle tarwe in de zee storten. Een oude man die dat gadesloeg voorspelde haar de bedelstaf na deze verkwisting, waarop ze haar gouden ring eveneens in de zee gooide met de woorden: zomin deze ring uit zee terugkeert, zomin zal ik tot de bedelstaf vervallen. Korte tijd later vond haar dienstbode de ring in de ingewanden van een schelvis, waarna de weduwe het bericht ontving dat al haar schepen vergaan waren. En zo verviel zij tot de bedelstaf.